ช่วยเราให้ได้ถึง 1 ล้านลายเซ็น

ฉันต้องการให้ผู้นำโลกให้คำมั่นที่จะให้เด็กวัยรุ่นและเยาวชนทุกคนมีสิทธิ์เรียนประถมและมัธยมที่ดีและฟรี

1 ใน 5

เด็กหนึ่งในห้าคนทั่วโลกไม่เข้าโรงเรียน

90%

เด็กพิการประมาณ 90% ในประเทศกำลังพัฒนาไม่ได้อยู่ในโรงเรียน

5x

เด็กผู้ลี้ภัยมีแนวโน้มที่จะออกจากโรงเรียนมากกว่าเด็กที่ไม่ใช่ผู้ลี้ภัยถึงห้าเท่า

Start typing and press Enter to search