Na ndihmo të mbledhim

1 milion firma

Unë dua që liderët botërorë të angazhohen për të siguruar që të gjithë fëmijët,

adoleshentët dhe të rinjtë të kenë akses në një arsim fillor dhe të mesëm falas, të barabartë dhe cilësor.

1në5

Një në pesë fëmijë në rang botëror ka braktisur shkollën

90%

Rreth 90% e fëmijëve me aftësi të kufizuara që jetojnë në vëndet në zhvillim nuk janë në shkollë

5x

Fëmijët refugjatë janë pesë herë më të predispozuar për të qënë jashtë shkollës sesa fëmijët jo-refugjatë.

Start typing and press Enter to search